Nhận máy khách treo logo úp phát lên luôn. Sẵn úp file đã test ok lên anh em gặp tải về múc cho nhanh.

Link tải rom : Download