Sáng mới nhận cây g318 mất đèn màn hình đo đạc thấy mất áp 3.3v tụ chạm mass mạch bị tèo câu áp như hình done chia sẻ cho ae bớt vất vả