Rom Chuẩn,Boot Volume Up , nhận máy dính acc fixx done read ra cho anh khi cần chíp 7731 androi 6.0

Link tải rom : Download
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé.