Rom FPT X50 sc77331 file chuẩn pac stock.
Rom FPT X50 sc77331 file chuẩn pac đã flash nhiều máy lỗi phần mềm.
Rom FPT X50 sc77331 file chuẩn pac dùng unbrick hay sữa lỗi những máy treo logo hay khởi động máy lên tự tắt nguồn
Link Tool : Download
Link Rom : Download
Pass : trunghaumobile1