Link tải rom : Download
Link tải tool : Download
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé.
Lưu ý :

+ Nếu cửa sổ phần User = Customer thì các bận nhập password : 9527

+ Nếu cửa sổ phần User = Assembly thì các bận nhập password : 369