Con này lên treo logo , úp phát lên luôn .
Link Rom + Tool + Driver : Download 
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé .