N105 lúc báo thức không có tiếng chuông, xài một hai ngày thì bị hiện tay nghe,tắt nguồn khởi động lại thì lại hết xài được khoảng ngày thi lại bị,mình đã thay ổ tay nghe ,flash lai không hết bệnh ,kiểm tra kỹ đường tay nghe cuối cùng cũng lụm lúa.