Câu regu cấp áp sóng cho ip4

Thấy gg có mấy cách mà dây Cu lằng nhằng, k đẹp, cái thì rối.

Share cách này vừa thẩm mỹ. Vừa sóng full vạch

4 k còn hót nữa. Nhưng chắc ai đó sẽ cần, đơn giản và hiệu quả