Gặp em nó trong tình trạng chớp tắt sẵn trong nhà có con đang sống lôi volcano ra read và nạp vào ok.
Link tải file :

Download
Pass : TUANQUE