LG L90 D415 Tiếng Việt Lolipop 5.0.2 OK
File cho ae cần : 

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]