J7 Pro Mất Loa Chuông
Đã gặp vài em thay ic Chuông OK ace tham khảo nhé (Mã iC TFA9890C)