Gặp em 520 lắp sim tự chuyển chế độ máy bay *#06# thì em nó mất imei định trả nhưng nhìn cái hình nên em nó xinh quá. ngậm ngùi lôi ATF phang thử báo done vẫn vậy imei vẫn mất như thường lại còn mất luôn cái ảnh đẹp long lanh của em nó.Tới đây đã chán rồi bật lumia sofwe trời tool vẫn chek ra imei và bản cập nhật, cập nhật thử phát done luôn chia sẻ cho AE gập thì tess thử trước khi làm phần cứng.