Thử câu như hình nhé đo xem có áp 1,2v ở FL3201 ko có thì câu ok.